Olika Shabby-stilar

Utöver alla våra personliga tolkningar av Shabby så kan man i dag skönja några huvudlinjer i Shabby Chic-världen. Och därtill några mindre ortodoxa tolkningar. 

Amerikansk västkust
Den första kan vi kan kalla ”Den amerikanska västkust-shabbyn”. När grundaren av Shabby Chic, Rachel Ashwell, öppnade sin första butik och skapade uttrycket Shabby Chic så var det i Santa Monica i Kalifornien. Ashwell är född och uppvuxen i England men bor sedan många år i USA, och hon säger själv så här om dessa två världar: ”I min Shabby Chic gifter sig mitt engelska arv med den fräscha och eklektiska* kaliforniska livsstilen.”
(*Eklektisk = som är öppen för att förena idéer från olika håll)


Engelsk Cottage
Den andra stilen kan sägas vara en mer engelsk ”cottage-stil” eller ”country-living” (vilken självklart återfinns även i USA där många har engelska rötter och gärna inreder därefter). Där har man tydligare strävat efter att plocka upp det lantliga livet, den gamla bondgården. Den engelska stilen rymmer ofta väldigt mycket rosor och är lite ”gulligare” jämfört med vad vi svenskar är vana vid att uppleva som Shabby. Kanske är det något i stil med engelsk cottage vi svenskar hamnar i när vi applicerar Shabby Chic på våra torp eller lantställen?   

Nordisk
Slutligen så har vi i de nordiska länderna börjat utveckla vår egen variant. Framför allt i Danmark återfinns Shabby Chic i mängder av små butiker och antikaffärer över hela landet. Kanske passar den lite ”inte-så-perfekta” finishen och återbruket av det gamla danskarna särskilt väl – vi svenskar upplever ju ofta våra grannar som bättre på att leva avslappat än vad vi själva är!
Den nordiska Shabby-stilen är mer renodlat vit och stilren än de engelska och amerikanska. Visst mixar vi gärna in något lite rosigt eller snirkligt här och var, men vi håller en ljusare, mindre prålig och mindre dekorerad linje. Och vi hämtar gärna inspiration i våra 1600-, 1700- och 1800-talsrötter, där såväl rokoko som gustavianskt och empir och allmoge funkar – så länge det är ljust i färgen. Helt rätt – vi ska gräva där vi står!

Sammanfattningsvis
Slutligen kan man nog säga att grundstommen är densamma i alla de olika stilinriktningarna: det ska gärna vara ålder på föremålen, eller åtminstone se ut så. Möbler ska ha en vit/antikvit/ljusgrå färgskala och helst vara nötta och med patina. Det är snarast när det kommer till textilierna och prydnadsföremålen som stilarna sticker iväg åt lite olika håll: där man i Amerika kanske håller sig åt det lite eleganta hållet, i England blir lite mer romantisk och ”gullig”, och här i Norden håller mer stilrena och lite nedtonade linjer i färger och utrryck.
Shabby Chic blir vad vi alla formar den till att bli. Faktiskt utvecklar vi ju den tillsammans i våra hem och på våra bloggar och sajter just nu till att bli en särskild svensk gren av Shabby!